luns, 14 de novembro de 2016

Novo comentario de texto.

Para documentarse:

45 comentarios:

 1. Ángel Gómez Del Río 3ºC

  Comentario da cantiga de Pero Meogo

  Esta cantiga de Pero Meogo é unha cantiga de amigo sabemos que é unha cantiga de amigo porque aparece a palabra amigo en varios versos , encontrase como número 793 no Cancioneiro da Vaticana e como número 1188 na cancioneiro da Biblioteca Nacional.

  A orixe desta cantiga é que esta posta a voz en boca da muller , esta muller vai á fonte para encontrarse co seu amado para facer o coito.

  O tema principal desta cantiga é o amor dunha muller polo seu amigo que está na fonte e quere ir a velo.

  Esta cantiga ten paralelismo porque se repiten varios versos pero con variación , e tamén ten refran porque se repite o último verso sempre

  ( leda dos amores , dos amores leda )

  O subxénero desta cantiga é alba ou alborada porque fala da alva.

  ResponderEliminar
 2. Mateo García Rodríguez 3º C

  COMENTARIO DE CANTIGA  Localización. Esta cantiga de amigo de Pero Meovo encontrase, como todas, en boca dunha muller que se dirixe ao seu amado. Podemos encontrala co número 1188 no cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e co 793 no cancioneiro da Vaticana.


  Xénero e subxénero. Esta cantiga é de amigo, o seu subxénero é albas ou alboradas. Porque ao principio da cantiga a muller levántase.


  Tema. O tema principal desta cantiga é o coito amoroso, e os cervos representan un desfeito sexual.


  Estructura. Esta cantiga está formada por 6 cobras, ten refrán (V. 4)
  leda dos amores, dos amores leda.


  Lingua. Peculiaridades como o apócope.

  ResponderEliminar
 3. Noemí García Pita, 3ºC


  Esta cantiga de Pero Meogo atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional co número 1188 e no Cancioneiro da Vaticana co número 793.

  Xénero: cantiga de amigo xa que a cantiga está posta en boca de unha muller
  Subxénero: o subxénero desta cantiga é unha alba ou alborada porque transcorre ao amencer, pero tamén é unha cantiga de refrán, porque se repite esta parte ao final da cobra:  
  leda dos amores, dos amores leda.

  Tema: a muller, que ao amencer vai lavar os cabelos a fonte, atópase co amigo, xuntos protagonizan un encontro apaixonado con un resultado sexual.

  ResponderEliminar
 4. COMENTARIO DE TEXTO
  Ariadna Cuba Dovale 3ºC

  ·LOCALIZACIÓN:
  Esta cantiga de Pero Meogo. Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (1188) e no Cancioneiro da Biblioteca da Vaticana.

  ·XÉNERO E SUBXÉNERO:
  É unha Cantiga de Amigo porque está posta en boca dunha muller e porque aparece a palabra “amigo”.(V.8).
  Pertence ao subxénero de albas ou alboradas, porque na cantiga aparece a palabra alva e ademais sitúase a acción sitúase ao amencer.
  Ademáis ten un refrán de un versos:
  leda dos amores, dos amores leda.

  ·TEMA:
  O tema desta cantiga é a metáfora do cervo rebolvendo a auga que en realidade é o amigo.

  RECURSOS:
  Símbolos específicos: o cervo que revolve as augas da fría fontana

  ResponderEliminar
 5. Yraya Muñoz Galindo 3ºC
  Comentario de texto

  Localización:
  É unha cantiga de Pero Moego. Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (1188) e no Cancioneiro da Biblioteca da Vaticana (793)

  Xénero e subxénero:
  É unha cantiga de amigo porque está en boca dunha muller e porque aparece a palabra “amigo” (V.8).
  Pertence ao subxénero de albas ou alboradas porque aparece a palabra alva é dicir está situada ao amencer.
  Ten refrán de un verso:
  leda dos amores ,dos amores leda.

  Tema:
  O tema desta cantiga é ametáfora do cervo revolvendo a auga que en realidade é o amigo.

  Recursos:
  Símbolos específicos: o cervo que revolve as augas da fría fontana.

  ResponderEliminar
 6. Carlos Rodríguez Camba

  Comentario de texto:

  É unha cantiga feita por Pero Meogo que esta presente no Cancieneiro da Biblioteca Nacional co número 1188 e no Cancieneiro da Vaticana co número 793.

  É unha cantiga de amigo xa que no poema aparce a palabra amigo.

  Ten refrán e paralelismo xa que sepite a ultima estrofa de cada verso.

  Trata de unha muller que vai a fonte donde se reune co seu amigo(noivo).

  ResponderEliminar
 7. Comentario de texto

  LOCALIZACIÓN

  Esta cantiga de Pero Meogo aparece no cancioneiro na Biblioteca Nacional ( B-1188 ) e na Vaticana ( V-93 ).

  XÉNERO

  É unha cantiga de amigo con refrán ( leda dos amores, dos amores leda ), é de amigo porque un narrador conta que unha muller está lavando os cabelos e de repente aparece o seu amigo

  Subxénero: é de albas ou alboradas, porque non hai amor ningún

  TEMA

  É a morte do cervo polo amigo para que volva a fluir a auga


  Nome:Sebastian 3-C

  ResponderEliminar
 8. David Guerreiro Alonso 3ºC


  Comentario:

  Esta cantiga de Pero Meogo encóntrase co número 1188 no Cancioneiro da Biblioteca Nacional e co número 793 no Cancioneiro da Vaticana

  É unha cantiga de amigo por que di a palabra amigo (liña 8) e tamén porque esta posta en boca dunha muller.
  O subxenero da cantiga é alba ou alborada por que se localiza na hora do amencer e tamen é de refran por que se repiten varias cobras

  A cantiga trata dunha moza que se encontra co se ¨amigo¨ nunha fonte onde¨vai lavar os cabelos¨(que simboliza o encontro amoroso)

  ResponderEliminar
 9. Ivan Miguel Silva Fraga 3ªc

  COMENTARIO:

  E unha cantiga feita por Pero Meobo e ten o numero 1188 no cancioneiro da biblioteca nacional, e co numero 793 no cancioneiro da vaticana.

  E unha cantiga de amigo por que a fala esta en boca dunha muller.

  O subxenero e de refran por que se repite unha oracion durante toda a cantiga.Tamen e de barcarolas ou alboradas por que fala do mar.

  A cantiga trata sobre unha muller que ao acabar o dia vai ´lavar os cabelos´ e encontrase co seu amigo,e realizan o acto sexual.O confidente son os cevos, e o que narra a cantiga e un narrador externo.

  ResponderEliminar
 10. Comentario de texto

  Localización: a cantiga de Pero Meogo encóntrase no cancioneiro da Biblioteca Nacional, B 1188, e na Vaticana, V 793.

  Xénero: esta é unha cantiga de amigo porque a moza vai á fonte a lavar os seus cabelos e mentres que está alí pasa o seu amigo do que ella está namorada. Tamén é unha cantiga de refrán.
  Subxénero: albas ou alboradas, porque entre a moza e o amigo non hai amor.

  Tema. O amigo mata ao cervo para que volva a auga


  Nome: David Pernas Freire 3C

  ResponderEliminar
 11. comentario

  NOME: Carmen
  APELIDOS: Blanco
  CURSO: 3ºA


  XÉNERO:
  É unha cantiga de amigo (verso 8 )
  esta en boca dun narrador que fala de como se sinte a muller cando está namorada
  É unha vox írica que non e a da muller

  ORIXE:
  É de orixe autoctona. Utiliza o refrán e o paralelismo.

  TEMA:
  O alegre que esta a muller orque está namorada

  FORMA:
  -Cobras: 6
  -Versos de cada cobra: 3
  -Utiliza o refrán en 3 versos

  LOCALIZACIÓN:
  Atópase no Cacioneiro da Biblioteca Nacional (B 1188) (V793)

  ResponderEliminar
 12. Claudia Rodríguez Vigo
  3ºA


  Pero Meogo (escritor desta cantiga)
  Comentario:
  Cancioneiro da Biblioteca Nacional -B 1188
  Cancioneiro da Vaticana -V 793

  Xénero: é unha cantiga de amigo xa que trata dunha muller esperando polo seu amigo e ademáis a palabra amigo esta incluida nesta cantiga (linea 8)
  Subxénero: o subxénero de esta cantiga é alva ou alvorada xa que o levou a alva e esta nombrada na linea 1.
  Orixe: é de orixe autóctona xa que non trata dun amor cortés.
  Tema: ten de peculiar que non esta posta en boca dunha muller, que mais ven esta dita coma por un narrador que fala de varias cousas coma que vai lavar cabelos na fría fonte e pasa seu amigo…
  Forma: esta cantiga ten seis cobras de tres versos cada unha, tamén ten refrán
  leda dos amores, dos amores leda.

  ResponderEliminar
 13. NOME: Paula
  APELIDOS: Gueimunde Fernández
  CURSO: 3ºA


  COMENTARIO:
  -XÉNERO: É unha cantiga de amigo xa que aparece a palabra amigo( verso 8). Está posta en boca de un narrador que é como si fora unha muller. É unha voz lírica.

  -SUBXÉNERO: Albas ou alboradas.

  -ORIXE: É de orixe autóctona xa que utiliza refrán, paralelismo e algunha cobra alterada.

  -TEMA: A alegría que ten unha muller co amor.

  -FORMA:
  Cobras: 6
  Versos de cada cobra:3
  Versos con refrán:3

  LOCALIZACIÓN:
  É unha cantiga de Pero Meogo.
  Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional có número(1188) e no Cancioneiro da Vatica có número (793)

  ResponderEliminar
 14. COMENTARIO

  NOME: Iria
  APELIDOS: Basanta Abella
  CURSO: 3ºA

  SUBXÉNERO:
  Alba ou alborada.

  XÉNERO:
  É unha cantiga de amigo (verso 8)
  Está posta en boca dun narrador falando de como se sinte a muller cando está namorada.
  É unha voz lírica que non é a da muller.

  ORIXE:
  É de orixe autóctona. Utiliza o refrán e o paralelismo.

  TEMA:
  O alegre que está a muller porque está namorada.

  FORMA:
  - Cobras: 6
  - Versos de cada cobra: 3
  - Utiliza o refrán en 3 versos.
  - Utiliza paralelismo e cobras alternadas.
  LOCALIZACIÓN:
  Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional no número 1188; tamén no Cancioneiro da Vaticana no número 793.

  ResponderEliminar
 15. Nome: Azucena Prado Duarte
  Curso: 3º A

  Localización:
  Esta cantiga de Pero Meogo encontrase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional co número 1188 e no Cancioneiro da Vaticana co número 793.

  Xénero:
  É unha cantiga de Amigo xa que menciona en varios versos a palabra “Amigo”. Ademais que na cantiga menciona as fontes e os cervos que son uns dos factores que se utilizan neste tipo de cantigas.

  Subxénero:
  O seu subxénero e de Alba ou alborada. Porque esta cantiga trata da separación dos amantes provocada polos amencer.

  Orixe:
  É de orixe autóctona xa que utiliza certos rasgos como a refrán e utilización de certas grafías utilizadas na época.

  Tema:
  Tema amoroso en forma de lamentación polo seu amante.

  Peculiaridades:
  Non esta posta na boca da que trata o poema, é unha 3ª persoa axena ao tema.

  Forma:
  Utiliza cobras alternadas:
  “leda dos amores, dos amores leda.”

  ResponderEliminar
 16. Nome: Selena Canoura Blanco
  Curso: 3º ESO A

  ResponderEliminar
 17. NOME: Emma
  APELIDOS: Díaz Canoura
  CURSO: 3º A

  COMENTARIO:

  -Xénero: É unha cantiga de amigo porque aparece a palabra amigo. Esta posta en boca dun
  narrado que esta posto en boca dunha muller.

  - Subxénero:Albas ou alboradas

  - Orixe: É de orixe autoctona xa que utiliza paralelismo, réfran e algunha cobra alterada

  -Tema: Alegría dunha muller co amor

  - Forma:
  Ten 6 cobras
  Verso de cada cobra: 3
  Versos con refrán:3

  -Localización:
  Cantiga de Pero Meogo,
  Cancioneiro da Biblioteca Nacional 1188,
  Cancioneiro da Vaticana 793

  ResponderEliminar
 18. Tania Aguiar Fernández 3ºA

  Esta cantiga de Pero Meogo (un trovador medieval galego) atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa co número 1188 e no Cancioneiro da Vaticana co número 793.

  É unha cantiga de Amigo, xa que aparece a palabra “amigo” varias veces na cantiga e o seu subxénero é albas ou alboradas. O tema é unha moza namorada que vai lavar os cabelos á fontana fría, ve ao seu amigo ó que moito quería e teñen un encontro na fontana fría.

  É unha cantiga de orixe autóctona popular, xa que non trata o tema do amor cortés.

  A cantiga está posta en boca dun narrador, e non en boca da moza namorada. Os símbolos son o lavar dos cabelos, o encontro dos namorados na fonte, os cervos…

  Ten 6 cobras con 3 versos cada unha. O refrán é:

  leda dos amores, dos amores leda.

  ResponderEliminar
 19. Félix Carretero Fernández
  Pero Meogo

  Está no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (1188)
  É unha cantiga de amigo
  Ten 6 cobras de 3 versos
  E unha cantiga de orixe medieval
  Tema : unha muller que está esperando ao seu amigo

  ResponderEliminar
 20. David Arias Rodríguez 3ºA

  Esta é unha cantiga de Pero Meogo.
  TEMA: Unha voz lírica contanos o que lle ocorre a unha rapaza no alba.
  XÉNERO: É unha cantiga de amigo.
  SUBXÉNERO: É unha alba ou alborada.
  ORIXE: Ten unha orixe na lírica autóctona.
  FORMA: Está formada por 6 cobras de 3 versos cada unha, cun refrán de un verso.
  RECURSOS LITERARIOS: Paralelismo, refrán e leixaprén.
  Posue apócope: levou-s'a velida, muit'a, muit'amava.
  REFRÁN:

  leda dos amores, dos amores leda.

  LOCALIZACIÓN: Esta cantiga atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional co n.º 1188
  e no Cancioneiro da Vaticana co n.º 793.

  ResponderEliminar
 21. Daniel Calvo García 3ºA

  É unha cantiga de Pero Meogo.
  LOCALIZACIÓN: Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional co número:1188,e tamén no Cancioneiro da Vaticana, co número: 793.
  TEMA: Unha voz lírica dinos o que lle ocorre a unha moza.
  ORIXE: A súa orixe é dunha lírica autóctona.
  XÉNERO: É unha cantiga de amigo.
  SUBXÉNERO: É de alba ou alborada
  FORMA: Ten seis cobras de tres versos cada unha.
  RECURSOS LITERARIOS: Paralelismo, refrán: leda dos amores, dos amores leda.
  e apócope:levou-s'a.

  ResponderEliminar
 22. EDGAR REGO LÓPEZ 3ªA

  Autor:A cantiga e de Pero Meogo.
  Localización: Está localizada no cancioneiro da Biblioteca Nacional co número 1188 e no cancionero da Vaticana co número 793.
  Xénero: É unha cantiga de amigo porque esta posta en boca dun narrador que fala dunha rapaza nova e ven as palabras : cervo ,amigo (V.8) e (V.
  Subxénero:É de albas ou alboradas: están localizadas nesa hora do amencer canda os amantes deben interromper o encontro amoroso
  Orixe: Autóctona popular
  Forma: Contén seis cabras de tres versos cada unha
  Refran:
  leda dos amores, dos amores leda.
  Recursos estilisticos: conten apocope : Levou-s'aa y la ç : louçana

  ResponderEliminar
 23. NOME: Adrián
  APELIDOS: Basanta Timiraos
  CURSO: 3ºA

  COMENTARIO:
  - Título: "Pero Meogo"
  - Xénero: Esta é unha cantiga de amigo porque esta posta en boca dun narrador que fala dobre unha rapaza nova filla, e aparece a palabra amigo e cervo no (V.8) e (V.14).
  - Subxéreno: É de alba alborada ; están localizadas nesa hora do amencer canda os amantes deben interromper o encontro amoroso.
  - Orixe: Autóctona popular.
  - Forma: Contén seis cobre con tres versos cada unha
  - Recursos estilísticos: Contén apócope; Levou-s'aa y la ç; louçana.

  LOCALIZACIÓN:
  Esta cantiga de Pero Meogo atópase o Cancioneiro da Biblioteca Nacional no número 1188 e no Cancioneiro da Vaticana no número 793.

  REFRÁN:
  leda dos amores, dos amores leda.

  ResponderEliminar
 24. Rodolfo Fdez. Hermida 3ºA

  É unha cantiga de Pero Meogo.

  TEMA:Unha voz lírica conta o que lle ocorre a unha rapaza.
  XÉNERO:É unha cantiga de amigo.
  SUBXÉNERO:É unha alba/alborada.
  ORIXE:Ten unha orixe na lírica autóctona.
  FORMA:Está formada por 6 cobras de 3 versos cada unha,cun refrán.
  LOCALIZACIÓN:Esta cantiga atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional co Nº188 e no Cancioneiro da Vaticana co N.º 793.
  REFRÁN: led a dos amores,dos amores leda

  ResponderEliminar
 25. Manuel Troitiño Novo 3º-A


  COMENTARIO:

  É unha cantiga de Pero Meogo.

  LOCALIZACIÓN:

  Pódese atopar no cancioneiroda Biblioteca Nacional, co número 1188 e no cancioneiro do Vaticano co número 793.

  TEMA:

  É unha cantiga peculiar, xa que está posta na boca dunha voz lírica que non é da rapaza nin da súa nai, algo que é moi raro de ver.

  ORIXE:

  A súa orixe é dunha lírica autóctona.

  XÉNERO E SUBXÉNERO:

  É unha cantiga de amigo. É unha alba ou alborada, xa que sucede ao amencer.

  FORMA:

  Ten seis cobras de dous versos cada un.

  RECURSOS LITERARIOS:

  Ten un refrán de un verso, que é:

  leda dos amores, dos amores leda

  Posee apócope: levou-s'a.

  Tn leixaprén.

  ResponderEliminar
 26. Nerea Abad Espeso 3ºA

  Comentario
  Esta cantiga é de Pero Meogo, encontrase na Biblioteca Nacional (1188), e no cancioneiro de Vatcane (793)
  Tema: É unha Cantiga de Amigo, porque trata dunha muller esperrando ao seu amigo, a palabra amigo esta incluida nesta cantiga (liña8). É de tema medieval.É unha cantiga Autoctona porque non trata dun amor cortés. Son cobras 6 e 3 versos en cada cobra

  ResponderEliminar
 27. Elena Ríos Rodríguez, 3º ESO- B.

  Localización:

  Esta cantiga é de Pero Meogo e atópase no Cancioneiro da biblioteca Ncional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.

  Xénero e subxénero:

  É unha cantiga de amigo, porque se noma a palabra amigo, porque utiliza refrán (“leda dos amores, dos amores leda”) e porque utiliza símbolos propios de estas cantigas, como fontana e cervo. Non ten subxénero.

  Tema:

  Trata dunha moza que vai á fontana a lavarse os cabelos e se encontra co seu amigo, está relatado por unha voz lírica.

  Forma:

  Ten refrán (“leda dos amores, dos amores leda”) e paralelismo. Está formada por 4 cobras, que ten 5 versos cada un, o último verso de cada cobra é o refrán.

  Orixe:

  É de orixe autóctono porque é unha cantiga de amigo e fala dunha situación na vida cotidiá.

  ResponderEliminar
 28. Aitana Ben Golpe- 3B

  Comentario:

  -Localización: Esta cantiga é de Pero Meogo e atópase no Cancioneiro da biblioteca Nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.

  -Xénero e subxénero: É unha cantiga de amigo é non ten subxénero. É de este xénero porque di ¨passou seu amigo¨ e ¨leda dos amores ¨. Tamén menciona a palabra ´´cervo¨ que é unha forma de chamar ao mozo.

  -Tema: Trata dunha moza que ao erguerse vai lavar o cabelo á fonte e pasa o seu namorado. A cantiga está relatada poruna voz lírica.

  -Forma: Ten refrán e é paralelística: Ten 4 cobras e están alternadas por cinco versos cada un. O refrán repítese unha vez por cobra.

  -Orixe: É de orixe autóctono porque é unha cantiga de amigo, ten refrán e é unha situación da antigua vida cotiá.

  ResponderEliminar
 29. Alejandro Cánovas Castrillón 3·B Comentario De Texto

  Localización: Localizase “no cancioneiro da biblioteca nacional de Lisboa ” e “No da vaticana (793)”.
  Ao romper o día, a moza, alegre e enamorada, vai á fonte lavar o pelo; por alí pasa entón o seu amigo, que a ama; e os cervos do monte revolvem a auga.
  Será esta quizais o máis célebre cantiga do ciclo "dos cervos" de Pero Meogo, e unha das máis coñecidas de toda a lírica galego-portuguesa. Á sabia mestura de símbolos tradicionais de cariz erótico (o lavar de cabelo, o encontro dos namorados nunha fonte illada), xunta-se aquí a poderosa imaxe final dos cervos revolver a auga (os cervos, símbolos da sexualidade masculina, a modificar a limpidez feminina da auga), nunha clara alusión a un desenlace assumidamente sexual.
  Pero a excelencia da arte de Pero Meogo nótase tamén nos pequenos detalles, como o coidado detalle do verbo "pasar": o amigo pasa por alí, como se o encontro fose casual - ou como se a perspectiva fose a da moza, preparando as futuras explicacións a dar á nai. En realidade, que se aínda en conta que, se non escoitamos, nesta cantiga, ningunha voz feminina (antes a narración do episodio por unha voz non identificada), non por iso deixa de pertencer, quere polo vocabulario, quere, exactamente, por esta perspectiva, ao universo das cantigas de amigo.
  Engádase que tamén este carácter narrativo, sen intervención directa dunha voz feminina, é retomado por D. Dinis na súa igualmente célebre cantiga Levantouse s'a velida, cuxo modelo foi seguramente esta composición de Pero Meogo.
  É unha cantiga de Amigo.

  ResponderEliminar
 30. María Martínez Fernández
  3º ESO B
  -Localización:
  A Cantiga é de Pero Meogo e atópase no Cancioneiro da biblioteca Nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.

  - Xénero e Subxénero:

  É unha Cantiga de amigo, porque se nomea é repite a palabra amigo e tamén utiliza refrán (“leda dos amores, dos amores leda” ) e porque tamén utiliza simbolos propios das cantigas de amigo , como fontana e cervo . Non ten subxéneros.

  -Tema:

  Este tema trata dunha moza que vai á fontana a lavarse os cabelos é alí encóntrase co seu “amigo” , está relatado por unha voz lírica.

  -Forma:

  Ten refrán (leda dos amores, dos amores leda ) e paralelismo . Está formada por 4 cobras,que ten 5 versos cada un, o ultimo verso de cada cobra é o refrán.

  -Orixe:

  É de orixe autóctono porque é unha cantiga de amigo e fala dunha sitruación da vida cotidiá

  ResponderEliminar
 31. Carla Rodríguez Rodríguez 3ºESO B


  -LOCALIZACIÓN:
  A cantiga é de Pero Meogo.
  Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.

  -XÉNERO E SUBXÉNERO:
  A cantiga é de amigo, porque utiliza a palabra “Amigo” e ten refrán de lirica “3ª persona).
  Vai lavar cabelos no fontana fria;
  leda dos amores, dos amores leda
  passou seu amigo,
  leda dos amores, dos amores leda.

  -TEMA:
  Trara dunha muchcha que encontrase có seu amigo na fontana.

  -FORMA:
  Ten refán “leda dos amores, dos amores leda”, ten paralelismo.
  Está formada por 4 cobras e cada cobra está formada por 5 versos.

  -ORIXE:
  E de orixe autóctono porque é unha cantiga de amigo. Fala da vuda cotidia.

  ResponderEliminar
 32. Carla González
  3B

  --Localización:
  A Cantiga é de Pedro Meogo e atópase no Cancioneiro da biblioteca nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.


  --Xénero e subxénero:
  É unha Cantiga de amigo,porque se nomea e repite a palabra amigo e tamén utiliza refrán (“leda dos amores, dos amores leda.”) e porque tamén utiliza símbolos propios das cantigas de amigo,como fontana e cervo.Non ten subxéneros.

  --Tema:
  Trata dumha moza que vai á fontana a lavarse os cabelos e alí encóntrase co seu amigo,está relatado por unha voz lírica.

  --Forma:
  Ten refrán (leda dos amores,dos amores leda) e paralelismo.Está formada por 4 cobras,que ten 5 versos cada un,o último verso de cadacobra é o refrán.


  --Orixe:
  É de orixe autóctono porque é umha cantiga de amigo e fala dunha situación da vida cotidiá.Carla González Bermúdez

  ResponderEliminar
 33. Amanda García Vale

  COMENTARIO:

  Ésta cantiga é de Pero Meogo e atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional (B 1188), e no Cancioneiro da Vaticana (V 793). É unha cantiga de amigo, e o seu subxénero é de alba ou de alborada. É unha cantiga de amigo porque menciona ao “amigo” e ao “cervo” e polo demáis vocabulario. O seu tema é o de unha rapaza que se levanta ao amencer para encontrarse co seu amigo. Formase de seis cobras e tres versos, e contén refrán. Provén da lírica popular e a súa lírica é galego-portuguesa.

  ResponderEliminar
 34. Lucia Pernas González 3ºB

  LOCALIZACIÓN: Esta é unha cantiga de Pero Meogo,e é unha cantiga de amigo
  Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana.

  XÉNERO E SUBXENERO:É unha cantiga de amigo, porque nombra a palabra “amigo”, está posta nunha voz lírica (3º persoa ) ten refrán:
  - vai lavar cabelos na fontana fria;
  leda dos amores, dos amores leda
  - passou seu amigo,
  leda dos amores, dos amores leda.
  - o cervo do monte a áugua volvia;
  leda dos amores, dos amores leda.
  TEMA: A cantiga trata dunha moza que ao romper o día vai a fonte lavar os cabelos e alí atopase e entón pasa o seu amigo que ama, o lavar de cabelos, o encontro dos apaixonados nunha fonte isolada, xuntase aquí a poderosa imaxen final dos cervos revolvendo a auga, ( os cervos, son símbolos da sexualidade masculina a alterar a limpeza femenina da auga).
  ORIXE: É de orixe autóctono porque hay unha cantiga de amigo.
  FORMA: Ten refrán, é unha cantiga de amigo, esta composta por catro estrofas de cinco versos cada un.

  ResponderEliminar
 35. Leila karolina yen pariona 3 º B

  LOCALIZACIÓN : Esta e unha cantiga de Pero Meogo é unha cantiga de amigo Atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e no Cancioneiro da Vaticana

  XÉNERO E SUBXENERO : É unha cantiga de amigo,ten refrán :

  -Vai lavar cabelos na fontana fría ;
  leda dos amores , dos amores leda

  -passou seu amigo,
  leda dos amores , dos amores leda

  -o cervo do monte a áugua volvia ;
  leda dos amores , dos amores leda

  TEMA: A cantiga trata dunha moza que ao romper o dia vai a fonte lavar os cabelos e ali atopase e entón pasa o seu amigo que amar , o lavar de de cabelos, o encontro dos apaixonados nunha fonte isolada , xuntase aquí a poderosa imaxen final dos cervos revolvendo a auga , ( os cervos , son símbolos da sexualidade masculina a alterar a limpeza femenina da auga )

  ORIXE : É de orixe autóctona por que hay unha cantiga de amigo

  FORMA: Ten refrán , é unha cantiga de amigo esta composta por 4 estrofas

  ResponderEliminar
 36. Icía Míguez Infante 3ºB

  Comentario:

  PERO MEOGO

  Localización: Localizase no Cancioneiro da Vaticana e na Biblioteca Nacional
  Xénero e subxénero:O seu xénero é de cantiga de amigo Forma:
  Consta de refrán e é paralelístico e ten cobras alternadas.Tema:
  Esta cantiga ten de peculiar que a voz que a di é unha terceira persoa .
  Trata dunha moza que se levanta alegre e namorada e esta vai a fonte a lavar os seus cabelos nese momento pasa por ali o seu amigo que esta namorado de ella entón os cervos que había no monte empezaron a revolver na auga.

  ResponderEliminar
 37. Gabriel Albu Radu 3º B

  PERO LEOGO  Localizacion: Na Biblioteca Nacional de Lisboa {1188} e no Cancioneiro da Vaticana {793}
  Forma: E unha cantiga de amigo que ten refran e paralelismo con cobras alteradas
  Xenero e Subxenero: E de amigo porque menciona a palabra “amigo” poruqe hai unha muler que fala do seu amigo e non ten subxenero
  Tema: E unha cantiga peculiar e hablase en terceira persona.Trata dunha moza que se levanta alegre e namorada que vai a fonte fria para visitar ao seu amigo os cervos mesturan a auga simbolo de do ciclo dos cervos coa sábia mistura de símbolos tradicionais de cariz erótico (o lavar de cabelos

  ResponderEliminar
 38. Manuel Fernández Peláez 3ºB

  Comentario da cantiga de Pero Meogo.

  É unha cantiga de Pero Meogo que se atopa no Cancioneiro da Vaticana(793) e no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa(1188).

  É unha cantiga de amigo, xa que se menciona o cervo(amigo) e a rapaza. Ésta espérao para ter relacións sexuais.

  Presenta refrán e paralelismo, ademáis as súas cobras están alternadas. Por estas razóns, o poema é de orixe autóctono.

  Ten 6 cobras con 3 versos cada un. O refrán repítese no tercer verso de cada cobra. Son paralelos os versos 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6.

  Pódese observar o uso de “lh” e de apócope. Tamén se utiliza a palabra velida en lugar de fermosa.

  ResponderEliminar
 39. IAGO LÓPEZ PETEIRA 3ºB


  Comentario


  É unha cantiga de Pedro Meogo que se atopa no Cancioneiro da Vaticana (793) e no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (1188).Esta cantiga é unha cantiga de amigo,aparece o cervo(amigo) e unha rapaza. Ela quere ter relacións sexuais

  As súas cobras están alternadas,hai pararelismo e refrán.O poema é de orixe autóctono.E ten 6 cobras con 3 versos cada un. O refrán repitese no tercer verso de cada cobra. Son paralelos os versos 1,2e 3 e 4 e 5 e 6
  É de apócope e pódese observar o uso de “lh”.

  ResponderEliminar
 40. CHRISTIAN REY FERNÁNDEZ 3ºB Nº18

  COMENTARIO

  É unha cantiga de Pero Meogo que se atopa no Cancioneiro da Vaticana ( 793 ) e no Cancioneiro da
  Biblioteca Nacional de Lisboa ( 1188 ).

  É unha cantiga de amigo , debido a que fala dun cervo ( símbolo da cantiga de amigo ) e o está esperando para ter relacións sexuais.

  Presenta refrán e paralelismo , ademáis de ter as cobras alternadas . É de orixe autoctono. Ten 6 cobras e en cada , 3 versos

  ResponderEliminar
 41. Juan Pedre Solloso 3B


  Localízase no cancioneiro da Biblioteca Nacional e no da Vaticana .O seu xénero e a cantiga de amigo.O seu tema ten de importante que a voz é unha terceira persoa .é unha moza que ao levantarse esta namorada é alegre,vai a fonte a Lavar o seu cabelo nese momento pasa por ali o seu amigo que esta namorado dela enton os cervos que habia no monte empezaron a remover a auga
  A sua forma consta de refran é paralelismo e ten cobras alternadas  ResponderEliminar


 42. Ivana Polo Fraga 3ºB n.º 17

  LOCALIZACIÓN: É unha cantiga de Pero Meogo e atópase no cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e no da Vaticana.

  XÉNERO E SUBXÉNERO: É unha cantiga de amigo poque nomea ao seu amigo nunha das cobras e refírese a el como un cervo. Seu subxénero é de alborada porque acude a “fontana” a alba.

  TEMA: O tema é que unha rapaza que se levanta ao amencer para ir a lavar a fonte.


  ESTRUCTURA: Consta de 6 estrofas e cada unha delas contén 3 cobras. Tamén contén léxico antigo e grafías peculiares. Contén refrán “ leda dos a,ores, dos amores leda”. E tamén paralelismo.  ORIXE: Provén da lírica autóctona popular, porque contén símbolos propios da lírica popular.

  LINGUA: Está en galego-portugués.

  ResponderEliminar
 43. Yolanda García Pena
  COMENTARIO:

  Localización: Esta cantiga de Pero Meogo atópase no Cancioneiro da Biblioteca Nacional en Lisboa o cal contén unhas 1700 cantigas, esta concretamente é o número 1188. Ademáis tamén está no Cancioneiro da Vaticana situado nos museos Vaticanos o cal ten unhas 1100 cantigas, esta é o número 793.

  Xénero e subxénero: É unha cantiga de amigo xa que é nombrado como amigo e como cervo (simbolo do namorado), pertence ao subxénero das albas ou alboradas porque a acción é comentada como se fose ao amencer. O peculiar desta cantiga é que é narrada por unha terceira persoa.

  Tema: Unha terceira persoa fala da rapaza que acude á fontana ao amencer para reunirse co seu amigo.

  Estructura: A cantiga está dividida en seis cobras que á súa vez se dividen en tres versos, contén refrán “leda dos amores, dos amores leda”, tamén ten paralelismo.

  Orixe: Provén da lírica autóctona e popular porque ten simbolos propios de Galicia que non se atópan na cançó provenzal, ademáis ten refrán, propio da lírica autóctona.

  Lingua: Está escrita en galego-portugués, ten apócope.

  ResponderEliminar
 44. Xénero: Tema Estrutura Orixe Lingua
  Peculiaridades:
  COMENTARIO:

  É unha cantiga de Pero Meogo. Aparece no Cancioneiro da Biblioteca Nacional e no Cancioneiro da Vaticana.

  Xénero: Cantiga de amigo porque fala duns muller e do seu amigo.

  Subxénero: alborada

  Tema: Unha muller que esta lavando pelo nunha fonte a alba, e chega o seu amigo.

  Estrutura: 6 cobras de 3 versos cada unha.

  Orixe: autóctona popular,(non trata o tema do amor cortés).

  Lingua
  Peculiaridades: c cedilla (ç), dobre s (ss), ele hache (lh).
  lUCAS gÓMEZ pEREIRA 3ºB

  ResponderEliminar